• De massages bij Mirelness zijn gericht op ontspanning, vermindering van bepaalde klachten en wellness. Voor erotische massages zult u zich moeten richten tot iemand anders.
 • Alle behandelingen die worden gegeven bij Mirelness zijn niet van medische aard maar uitsluitend gericht op ontspanning, rust en wellness.
 • Wanneer u zich laat behandelen bij Mirelness is dit geheel op eigen risico.
 • Voor uw eigen gemak: laat sieraden en waardevolle spullen thuis
 • Wees u bewust van een goede hygiëne vooraf, dat doen wij ook!
 • Voor een ontspannen behandeling voor u en voor ons: telefoons uitschakelen
 • Bij annulering van de afspraak dient dit minimaal 24 uur van tevoren te zijn aangegeven bij Mirelness, anders worden de kosten van de behandeling gewoon in rekening gebracht.
 • Al uw persoonlijke gegevens zullen nooit aan derden worden verstrekt zonder uw toestemming.
 • Bij uw eerste afspraak vindt er een intake plaats waarin vragen worden gesteld over uw medische verleden.
 • Bij twijfel over een bestaande aandoening of blessure kan de uitvoerende masseur de behandeling tijdelijk stopzetten en u doorverwijzen naar een arts of specialist. Uiteraard zijn de vervolgbehandelingen weer mogelijk zodra uw arts hier schriftelijk toestemming voor heeft verleend.
 • Bent u reeds onder behandeling van een arts, therapeut, specialist of andere behandelaar, dan kunnen wij u vragen met hem/haar te overleggen of een massage gedurende de behandelperiode toegepast mag worden.
 • Verzwegen medische informatie valt buiten de verantwoordelijkheid van  Mirelness.
 • Iedereen die gebruik maakt van de diensten van Mirelness verklaart zich akkoord met de huisregels en algemene voorwaarden.